Obiekty Sakralne Ziemi Żywieckiej
Zwiń

Informacje szczegółowe

« Powrót
Zdjęcia
Nazwa Czaniec - Parafia Świętego Bartłomieja
Dekanat Międzybrodzki
Parafia Parafia pw. Św. Bartłomieja
Adres 34-314 Czaniec
ul. Kościelna 9
Telefon 338109103, 338109499
Email czaniec@diecezja.bielsko.pl
Strona internetowa http://www.czaniec.diecezja.bielsko.pl/
Msze Święte

W soboty: 17:00 (od I niedz. Adwentu do 31 marca), 18:00 (od 1 kwiet. do I Niedz. Adwentu)
W niedziele i święta: 7:00, 9:00, 10:45, 12:00, 16:00 (od Adwentu do Postu), 17:00 (od 1 kwietnia do I Niedz. Adwentu)

Opis

Początkowo Czaniec należał do utworzonej w 1260r. parafii w Kętach. O pierwszym drewnianym kościele, stanowiącym filię kościoła parafialnego w Kętach, wspomina Jan Długosz. Pierwszymi fundatorami świątyni byli właściciele wsi - Mikołaj i Michał Kornisze. W 1565r. erygowano nową parafię dla mieszkańców Czańca z kościołem, który przetrwał do przeł. XVI i XVII wieku, kiedy to drewnianą świątynię strawił pożar. Wybudowanie nowego Domu Bożego stało się tym bardziej palące, gdyż do parafii Czaniec należały również Porąbka, Międzybrodzia Bialskie i Międzybrodzie Kobiernickie. Fundatorem kościoła był Zygmunt Porębski – ówczesny właściciel Czańca w roku 1607r. Z tego okresu pozostała kamienna chrzcielnica (1617). W 1737r. pożar znowu zniszczył świątynię. W 1767r. budowy murowanego kościoła podjął się Franciszek Czerny, kolejny właściciel wsi. Następni włodarze nie dbali o kondycję świątyni do tego stopnia, że plądrowana i niszczejąca, zagrożona katastrofą budowlaną, została zamknięta w lipcu 1905r., a dwa lata później rozebrano ją, a z desek zbudowano prowizoryczną kaplicę.

Mimo problemów z miejscem, w którym można byłoby godnie pełnić służbę Bożą, rozwijało się, jakby trochę na przekór, życie duchowe. Parafianie najpierw zbierali się w kościele, a kiedy go zabrakło na plebanii, w zakrystii zamkniętego kościoła, w „baraku”. Szczególne nabożeństwo mieli (od XVI w.) i mają do tej pory mieszkańcy Czańca do Matki Bożej, zwanej Panią Czaniecką, której wizerunek znajduje się w ołtarzu głównym kościoła.

Po wielu problemach i dzięki determinacji mieszkańców i księży dopiero w 1921r. udało się wykopać fundamenty pod nowy kościół. Rok później wmurowano kamień węgielny. Budowa świątyni trwała trzy lata, w 1924 poświęcono nowy kościół i przeniesiono do niego obraz Matki Bożej Czanieckiej. Tabernakulum i ołtarze boczne pochodziły ze starego kościoła. W 1930 r. metropolita krakowski kard. Adam Stefan Sapieha dokonał poświęcenia dwóch dzwonów ufundowanych przez parafian w miejsce tych zarekwirowanych przez Austriaków. Od początku powstania kościoła przez wiele lat trwało sukcesywne doposażenie świątyni. Zakupiono ławki, zainstalowano elektryczność, wykonano relikwiarze, w których umieszczono relikwie Krzyża św. i relikwie związane z Męką Pańską, witraże oraz posadzkę. Ufundowano również trzeci boczny ołtarz poświęcony Matce Bożej Saletyńskiej. Przed wojną istniały przy parafii liczne organizacje katolickie: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Akcja Katolicka. W czasie wojny życie religijne było mocno ograniczone. Niemcy nie pozwalali na swobodne sprawowanie liturgii, zarekwirowali na potrzeby wojenne wszystkie dzwony i zabronili wykonywania nawet najdrobniejszych prac remontowych. Po wojnie mimo niesprzyjających warunków kolejni proboszczowie dokonywali niezbędnych napraw. Na wieży kościelnej zawisły nowe dzwony. Dopiero w latach 90. Nastąpił prawdziwy rozkwit parafii. Dokonano gruntownego odnowienia polichromii, zaprowadzono nabożeństwa fatimskie…

1 kwietnia 2000 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie dla parafian – ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy dokonał konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Czańcu – niezwykłe, bo po wielu latach od powstania kościoła. Rozwój duchowej parafii był szczególnie intensywny w ostatnich dwudziestu kilku latach, kiedy na Stolicę Piotrową wybrany został Jan Paweł II. Zadbali o to kolejni proboszczowie – ks. Filip Piotrowski i ks. prałat Stanisław Śmietana, dotychczasowy dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii BielskoŻ ywieckiej. Powstała Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Zespół Wokalno-Instrumentalny „Czaniec”.

Gmina Porąbka


Pozycje na mapie i wyszukiwanie

Sortowanie:

Legenda » Dekanat:

punktLegenda
Istebna
punktLegenda
Jasienicki
punktLegenda
Jeleśnia
punktLegenda
Międzybrodzki
punktLegenda
Milówka
punktLegenda
Radziechowski
punktLegenda
Żywiecki
punktLegenda
Łodygowicki
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa została opracowana przez Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Mały Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Obiekty Sakralne Ziemi Żywieckiej © 2015 | designed by sm32 STUDIO