Obiekty Sakralne Ziemi Żywieckiej
Zwiń

Informacje szczegółowe

« Powrót
Zdjęcia
Nazwa Nieledwia - Kościół pw. Św. Floriana
Dekanat Milówka
Parafia Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Floriana
Adres 34-360 Milówka
ul. Górska 216, Nieledwia
Telefon 338625157
Email -
Strona internetowa http://www.parafiakiczora.y0.pl/
Msze Święte

W soboty: 18:00
W niedziele i święta: 9:30, 14:00

Opis

Góralską wieś jaką jest Nieledwia, zawsze zaprzątała myśl o posiadaniu kaplicy, lub kościoła, w którym przynajmniej raz w tygodniu (w niedzielę) odprawiana byłaby Msza św. przez dojeżdżającego księdza. Kilka razy mieszkańcy zabierali się do realizacji tego pomysłu. W latach 70. XX w. zebrano nawet pieniądze na budowę kościoła, ale jej nie rozpoczęto i zgromadzone środki przekazano parafianom Milówki, którzy spożytkowali je na remont kościoła. Dopiero nieledwiańscy strażacy po wybudowaniu i oddaniu do użytku Domu Strażaka postanowili zrealizować marzenie swoich pradziadów i wybudować kościół. Na zebraniu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi w dniu 3 grudnia 1989 r. podjęto uchwałę o powołaniu komitetu budowy kaplicy wraz z punktem katechetycznym. Jednym z głównych inicjatorów budowy kaplicy i moderatorem całej akcji był ks. Józef Zborek będący wówczas proboszczem w Soli-Kiczorze. Jeszcze przed końcem roku zostało zwołane zebranie wiejskie, na którym przedstawiono powzięty przez strażaków plan budowy. Zwrócono się do zarządu kółka rolniczego z Milówki o przekazanie terenu pod magazynami kółka, znajdującymi się w sąsiedztwie Domu Strażaka na miejsce pod kaplicę. Na wiosnę 1990 r. przystąpiono do prac rozbiórkowych magazynów, niwelowania terenu i budowy kaplicy. Cała wieś brała w tych pracach udział. 27 maja 1990 r. przyjechał do Nieledwi ks. biskup Kazimierz Górny, by poświęcić krzyż oraz plac pod budowę świątyni. Na ten dzień zalano też fundamenty, a w środku wykonano suchą wylewkę. Podczas tej uroczystości miała miejsce pierwsza Msza św. w Nieledwi. Ołtarz ustawiony był na schodach Domu Strażaka, krzyż znajdował się z tyłu obecnego kościoła. Do końca 1990 roku gromadzono materiały, by na wiosnę 1991 r. rozpocząć stawianie murów. Również na wiosnę 1991 r. na placu budowy rozpoczęto odprawianie niedzielnyvh Mszy św. Stolarze wykonali przenośny ołtarz, zrobiono prowizoryczne zadaszenie przed deszczem, a dla starszych osób wykonano prowizoryczne ławki - deski położone na pustakach. Ukoronowaniem przeszło trzyletniej pracy było poświęcenie kaplicy przez ks. bpa Tadeusza Rakoczego 22 kwietnia 1993 r. na uroczystej Mszy św. Na ten dzień kaplica była już wykończona, podłączone były do niej wszystkie instalacje. Prace trwały w dalszym ciągu na plebani. Jeszcze podczas budowy postanowiono, aby patronem nowego kościoła został św. Florian, patron strażaków, którzy zapoczątkowali i doprowadzili do końca budowę świątyni. W budowie i wyposażeniu Kościoła brali udział również liczni sponsorzy, którzy zakupili między innymi: pustaki, drogę krzyżową, konfesjonały, ławki, tabernakulum, sprzęt liturgiczny, itp. Od ks. proboszcza z Milówki nieledwianie otrzymali dzwon, który później został wymieniony. Kolejni proboszczowie skupiali się na doposażeniu świątyni, m. in.: wykonano ogrodzenie, wymalowano świątynię, zamontowano figurę ukrzyżowanego Pana Jezusa w ołtarzu, ustawiono dwa ołtarze boczne, zainstalowano chrzcielnicę. Parafia rozrasta się również duchowo, dowodem tego jest choćby wprowadzenie relikwii: św. O. Pio, św. Jadwigi Śląskiej i św. Floriana.

Gmina Rajcza


Pozycje na mapie i wyszukiwanie

Sortowanie:

Legenda » Dekanat:

punktLegenda
Istebna
punktLegenda
Jasienicki
punktLegenda
Jeleśnia
punktLegenda
Międzybrodzki
punktLegenda
Milówka
punktLegenda
Radziechowski
punktLegenda
Żywiecki
punktLegenda
Łodygowicki
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa została opracowana przez Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Mały Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Obiekty Sakralne Ziemi Żywieckiej © 2015 | designed by sm32 STUDIO